nieuws

Met ingang van januari 2017 werkt in onze praktijk dkt dhr.  B. Crouzen. Hij is werkzaam op dinsdag. Dkt Pustjens zal vanaf nu niet meer werken op dinsdagen.

Praktijkondersteuner (POHer)

De Praktijkondersteuner Somatiek (POH-s)

De praktijkondersteuner somatiek is speciaal opgeleid om mensen met een chronische ziekte te begeleiden.
Zij geeft adviezen en voorlichting om zo klachten te verminderen en complicaties te voorkomen.
Hierbij is het van belang om regelmatig op controle te komen, zodat de behandeling zo optimaal mogelijk kan worden aangepast.

Ze begeleidt mensen met:

  • Diabetes mellitus type 2
  • COPD
  • Stoppen met roken
  • Hart en vaatziekten

 In onze praktijk werken als Praktijkondersteuner somatiek:

Mevr Marion Sipers

Marion Sipers is werkzaam als praktijkondersteuner in de praktijk.
Na jaren als doktersassistente te hebben gewerkt, is zij de Hbo-opleiding praktijkondersteuning gaan volgen. Sinds juli 2007 heeft zij haar eigen spreekuur. Zij richt zich met name op Ouderenzorg en Diabetes zorg, COPD zorg en Cardiovasculair Risico. Marion werkt op dinsdag woensdag en donderdag.

Mevr Laura Maas (tijdelijk)

Laura vervangt momenteel onze praktijkondersteunster Gemma.  

Mevr Gemma Hermanns (tijdelijk afwezig) 

Gemma Hermanns werkt sinds 2014 in de praktijk. Ook zij heeft haar eigen spreekuur. Zij zal zich met name richten op Diabetes Zorg, COPD zorg en Cardiovasculair Risico. Zij werkt op maandag dinsdag en vrijdag.Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ)

Bij het vermoeden van problematiek op het geestelijk vlak, bijvoorbeeld depressieve- , angst- of rouwproblemen, kan de huisarts u naar de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) verwijzen voor een kennismakingsgesprek.

In dit gesprek zal samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. De behandeling vindt altijd plaats in overleg met uw huisarts en kan bestaan uit een aantal gesprekken.

Daarnaast kan de POH GGZ beoordelen of er specialistische hulp moet worden ingeschakeld, zoals bij GGZ organisaties, vrijgevestigde psychiaters of eerstelijns psychologen. We hebben voor kinderen en jeugdigen een psychologe met speciale expertise op dit gebied.

In onze praktijk werken: 

Mevr Pina Kersten

Pina Kersten is psychologe en werkt in onze praktijk sinds november 2017. Zij heeft spreekuur op maandag en op dinsdag.

 

Mevr Aimee Plummen

Aimee Plummen is maatschappelijk werkster en werkt in onze praktijk sinds oktober 2015. Zij werkt op donderdag en om de week op vrijdag. 
 

openingstijden

Elke werkdag geopend
van 8:00 t/m 17:30 uur

De praktijk is gesloten
van 12:30 t/m 13:30 uur
behalve voor spoedgevallen

spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.

 
 contact

Huisartsen praktijk Kleine Steeg

Kleine Steeg 7b
6131 KJ Sittard

046 - 45 71 144
ook bij spoed