nieuws

Met ingang van januari 2017 werkt in onze praktijk dkt dhr.  B. Crouzen. Hij is werkzaam op dinsdag. Dkt Pustjens zal vanaf nu niet meer werken op dinsdagen.

Praktijkinformatie

Openingstijden


Onze praktijk is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:30. De praktijk is gesloten van 12:30 tot 13:30, behalve voor spoedgevallen.
 

Spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Per consult wordt 10 minuten ingepland voor één persoon. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, of een afspraak voor meerdere personen wil maken, geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak of overleg met de assistente. Indien u een afspraak afzegt, wilt u dit dan ruim van te voren doen, dan gebruiken wij die tijd nog voor andere patiënten.
 

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die te ziek zijn om zelf naar de praktijk te komen. U kunt een huisbezoek voor dezelfde dag aanvragen tot 10:00. Voor een goede planning heeft de assistente informatie nodig over de aard en de ernst van de klachten.
 

Telefonisch consult

We zijn de hele dag telefonisch bereikbaar voor uw vragen. Leg uw vraag voor aan de assistente. Zo nodig wordt u op een later tijdstip teruggebeld.
 

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u telefonisch of aan de balie bestellen. Bestel herhaalreceptuur tijdig (denk aan weekend en feestdagen). U kunt herhaalrecepten voor chronische medicatie ( dit is medicatie die u dagelijks gebruikt) ook bestellen via internet

www.receptenlijnsittard.nl
 

Praktijknummer

Als u het praktijknummer belt krijgt u een keuze menu. U kunt dan kiezen voor de spoedlijn, de receptenlijn en de lijn voor normale telefonische contacten. Het kan voorkomen, dat er veel gebeld wordt en dat u moet wachten. Belt u dan eventueel later nog eens, maar wijk niet uit naar de spoedlijn! Deze lijn is uitsluitend bedoeld voor gevallen, waarbij direct medische hulp noodzakelijk is.

 

Klachtenregeling

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter.

Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, zijn assistente of waarnemer.

Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen. Dat helpt ook weer andere patiënten die met hetzelfde probleem te maken hebben. Zowel patiënten als huisartsen hebben dus baat bij een goede afhandeling van klachten. Een goede afhandeling begint bij een goed gesprek.

Probeert u altijd eerst het probleem met de direct betrokkene te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk met de huisarts.

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Uw huisarts stelt het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een praktijkassistente, POHer of waarnemer die binnen de praktijk werkzaam is. Wanneer u de klachten een officieel karakter wilt geven, dan kunt u gebruik maken van de interne procedure Huisartsenpraktijk Kleine Steeg.

Heeft uw klacht of opmerking betrekking op onze praktijk, dan verzoeken wij u dit Klachtenformulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen dan uw klacht in behandeling volgens onze interne Klachtenregelingprocedure. 

U kunt het formulier hier downloaden

Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

zie hiervoor:  https://www.skge.nl/


U kunt ook informatie vinden op thuisarts.nl.

https://www.thuisarts.nl/rechten-en-plichten-van-patienten
 

Agressie 

Helaas krijgen we nu en dan te maken met agressie of geweld in de praktijk en aan de telefoon. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die agressieve uitingen moet incasseren, is dit erg vervelend en bedreigend. We hebben daarom besloten dat we geen enkele vorm van agressie tegen één van onze medewerkers tolereren. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, worden schrifelijk vastgelegd en besproken binnen ons team. De huisarts zal de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen. Dit kan het volgende inhouden:

- De desbetreffende persoon dient zijn excuses aan te bieden aan de betrokken medewerker.

- De politie kan worden ingeschakeld en indien noodzakelijk wordt er aangifte gedaan.

- Bij herhaalde voorvallen of zeer ernstige incidenten kan worden besloten dat desbetreffende persoon niet langer welkom is in de praktijk. Voor patienten kan dit betekenen dat ze een andere huisarts moeten zoeken.

Maar laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen. Laat het ons weten als u niet tevreden bent, dan proberen we er samen uit te komen.


 

openingstijden

Elke werkdag geopend
van 8:00 t/m 17:30 uur

De praktijk is gesloten
van 12:30 t/m 13:30 uur
behalve voor spoedgevallen

spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.

 
 contact

Huisartsen praktijk Kleine Steeg

Kleine Steeg 7b
6131 KJ Sittard

046 - 45 71 144
ook bij spoed